Župan žali civilne iniciative in aktivne občane

Civilne iniciative so dosegle večjo vključenost občanov v sprejemanje OPN. Na delavnicah jih župan hvali, v javnih nastopih pred volitvami pa žali.


V zadnjih dneh župan Aleš Bržan v dveh intervjujih (Primorske novice 18. 10. 2022 in KP MOK 43) z negativnim prizvokom omenja tudi civilne iniciative.

Sicer jih ne imenuje, vendar je možno iz konteksta razbrati, da se izjave nanašajo predvsem na Civilno iniciativo (CI) OPN Koper po meri ljudi, verjetno tudi civilno iniciativo s Škofij, ki sta se obe angažirali zaradi predstavljenega osnutka OPN, ter CG Skupaj. Če je aprila župan civilne iniciative obtožil zlorabe za predvolilne namene in samopromocijo posameznih kandidatov, tokrat govori, da civilne iniciative ne znajo najbolje pojasniti svojih želja in včasih izražajo zasebne interese, ne pa širših potreb lokalne skupnosti. Župan pravzaprav brez argumentov, celo neresnično, žali civilne iniciative in aktivne krajane, zato je vendar potreben pogled na dogajanje z občinsko »prostorsko ustavo« v letošnjem letu.

Zlasti CI OPN Koper po meri ljudi je bila ves čas zelo aktivna; bolj kot so njeni člani pregledovali dokumente, več pomanjkljivosti so odkrivali. Ker so priborjene  delavnice potekale in se je bližal predvolilni čas, Civilna iniciativa teh pomanjkljivosti ni izpostavljala v javnosti, saj se je odločila za gentlemansko držo dialoga s pripravljalcem OPN - občino. Žal je župan za predvolilno kampanjo ubral drugačno pot in s tem sprožil tudi ugibanja, ali bo ob ponovni izvolitvi do civilnih iniciativ trši in ali bodo izpolnjene obljube o tem, da bo nov osnutek OPN narejen po meri občanov.

Osnutek OPN-ja je bil namreč pripravljen skoraj brez vključenosti občanov in je ponekod, kot v Bertokih in na Škofijah (OPPN) ter v nekaterih drugih zalednih krajevnih skupnostih, brutalno posegel v prostor. Februarja je bilo tako mnogo občanov nad dokumentom dobesedno šokiranih. To se je zgodilo, ker občina, naročnica OPN, ni v dovolj veliki meri sledila trem ključnim načelom prostorskega načrtovanja: zgodnjemu sodelovanju javnosti (definiranje strateških izhodišč), pripravi vseh potrebnih strokovnih podlag in na njihovih temeljih usklajevanju interesov ter posledično načelu ekonomičnosti postopka. 

Civilna iniciativa OPN Koper po meri ljudi se je formirala marca in svoja stališča ter zahteve 21. marca poslala županu in vsem občinskim svetnikom. Odziva ni bilo. Aprila je ponovno z zelo konkretnimi pripombami pisala županu, zahtevala zamrznitev postopka sprejemanja osnutka in prosila za sestanek. Odgovor župana, ki je v tistem času delal predvolilno reklamo direktorici občinske uprave in kandidatki Gibanja Svoboda Tamari Kozlovič, se je glasil:

» … Hkrati pa vas obveščam, da vaše pobude za zaustavitev postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper ne sprejemam in zavračam tudi vaš predlog za sklic sestanka na to temo, saj je iz obrazložitve vaših predlogov in navedenih netočnih dejstev jasno razvidno, da jih ne podajate v dobri veri prispevati k boljšemu dokumentu. Občinski prostorski načrt je preveč pomemben dokument za skupnost, da bi smel dovoliti njegovo zlorabo za predvolilne namene in samopromocijo posameznih kandidatov


Ob predstavitvi županskih kandidatov za občine slovenske Istre je dr. Robert Golob dejal, da kandidati in Lista Aleša Bržana odražajo vrednote Gibanja Svoboda. A verjetno si težko predstavljamo, da bi Gibanje Svoboda razvijalo do predstavnikov civilne družbe kot so Glas ljudstva, Pravna mreža za varstvo demokracije, Protestival, Inštitut 8. marec in drugi takšen odnos kot ga Aleš Bržan do civilnih gibanj v Kopru. V   nagovoru na dan začetka volilne kampanje je vse, ki ne hvalijo rezultatov njegovega dela, označil celo za zaslepljene in srborite. Javno kritično razmišljanje je vendar bit demokracije in razvoja, vsaka samostojna, nekompromisarska in argumentirana razprava poganja družbeni prostor v tek, pomeni prizadevanja za več pameti in več demokracije. Enoumje pa je daleč od svobode.

Moč argumentov ter vztrajnost aktivnih krajanov in civilne iniciative so potem le pripomogli k spremembi stališč na Verdijevi, verjetno pa je na to vplivalo tudi približevanje lokalnih volitev. Župan se je sestal s predstavniki CI, osnutek OPN je bil začasno zamrznjen, dogovorjene so bile prostorske delavnice v Bertokih in na Škofijah. Župan je zagotovil, da bodo rezultate delavnic upoštevali pri končnem dokumentu OPN in priznal, da je bolje storiti korak nazaj, ki bo pripeljal h konsenzu občanov in boljšemu dokumentu. To je javno razlagal na  štirih delavnicah do zdaj. 

Na delavnicah je od predstavnic Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani župan večkrat slišal, da je stalni dialog med krajani, krajevno skupnostjo in MOK nujen, ne samo, ko se pripravlja pomemben dokument kot je OPN. »Ker je umanjkal, se je proces sprejemanja OPN vrnil za leto nazaj«, je poudarjala Mojca Foški.

Ljudi v Bertokih je zmotila tudi županova izjava, da so »rezultati delavnic v Bertokih  pokazali, da prav velikih odstopanj pri tem, kar so ljudje sami dognali, in predlogi stroke v bistvu niti ni. Bomo videli, kakšen bo še končni rezultat. Čas, ki ga imamo na voljo, moramo nameniti pripravi čim boljšega dokumenta.”

To seveda ne drži. Udeleženci delavnic so zelo jasno izrazili, da želijo manjšo poselitev od načrtovane v OPN. Fakulteta je v skladu z željami krajanov pripravila tri variante (najmanjša, srednja in največja poselitev). Celo v tretji varianti so predvideli manjšo poselitev kot v prvotnem predlogu OPN. To je lepo razvidno iz obeh predlog.

Varianta z delavnic z največjo predvideno poselitvijo, ki je dobila najmanj glasov krajanov

Predlog iz osnutka OPN, ki je razburil krajane 

Kako znajo civilne iniciative pojasniti svoje želje in poglede, pa kažejo nekateri prispevki na blogu Skupaj. 

https://www.skupaj.info/teme/obcani-zelijo-veliko-sliko-prostorskega-razvoja-obcine 

https://www.skupaj.info/teme/za-prostorsko-ustavo-z-vkljucenostjo-obcanov

https://www.skupaj.info/teme/od-opn-bo-odvisna-kakovost-zivljenja-v-mestni-obcini-koper

https://www.skupaj.info/teme/za-vec-vkljucevanja-javnosti-v-prostorsko-nacrtovanje-obcine

https://www.skupaj.info/teme/brez-jasnih-prostorskih-nacrtov-vse-bolj-neenakopravni

https://www.skupaj.info/teme/naj-nas-pri-ravnanju-s-prostorom-ne-vodi-kratkorocna-racunica


  • Deli objavo