Nagrada za zelena mesta, v katerih je dobro živeti

Evropa z nagradami spodbuja mesta, ki so zavezana boljšim okoljskim izidom, ustvarjajo zeleno rast in nova delovna mesta


EU je v podporo prizadevanjem za ustvarjanje čedalje boljšega okolja za evropske državljane sprejela sedmi okoljski akcijski program (7. EAP) z naslovom "Živeti dobro v mejah našega planeta", ki zagotavlja podlago za okoljsko politiko EU do leta 2020. Cilj programa je okrepiti evropsko okoljsko odpornost in preoblikovati EU v vseobsegajoče in trajnostno zeleno gospodarstvo.

Sedmi okoljski akcijski program vključuje poseben politični cilj "Povečati trajnostno naravnanost mest EU". Predvideva, da bo EU spodbujala in širila obstoječe pobude, ki podpirajo inovacije in najboljše prakse v mestih, kar bo omogočilo boljše povezovanje in izmenjave med mesti ter spodbujanje vodilnih, da pokažejo, kako vodijo k trajnostnemu razvoju mest.

Evropska nagrada Zelena prestolnica Evrope (EGCA), ki so jo uvedli leta 2008, je ena takih pobud. V Sloveniji je še posebej znana, odkar je bila prav Ljubljana Zelena prestolnica Evrope v letu 2016. Po njenem uspehu tudi številna manjša mesta želijo priznanje EU za prizadevanja in zavezanost na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja. V odgovor je Evropska komisija uvedla nagrado Evropski zeleni list (European Green Leaf Award). 

Dobitnike evropske nagrade Zeleni list  predstavi Evropska komisija skupaj z dobitniki naziva Zelena prestolnica Evrope. 

Kaj je nagrada Evropski zeleni list? 

Nagrado Evropski zeleni list dobi zmagovalec natečaja, namenjenega evropskim mestom z 20.000 do 100.000 prebivalci, ki izkaže izjemno zavezanost boljšim okoljskim izidom, s posebnim poudarkom na prizadevanjih, ki ustvarjajo zeleno rast in nova delovna mesta.

Cilji nagrade Evropski zeleni list so trije:

  • Spoznati mesta, ki kažejo dobre okoljske dosežke in zavezanost zeleni rasti;
  • Spodbujati mesta, naj dejavno razvijajo okoljsko ozaveščenost in udeleženost državljanov;
  • Identificirati mesta, ki lahko delujejo kot "zeleni ambasadorji" in spodbujajo druga mesta k napredku v trajnostni naravnanosti.

Evropsko nagrado Zeleni list so do leta 2017 prejeli: Galway (Irska), Leuven (Belgija), Växjö (Švedska), Mollet del Vallès (Španija) in Torres Vedras (Portugalska). 

Več o nagradi je mogoče prebrati na: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/  • Deli objavo