Analiza rezultatov glasovanja za župana MO Koper v 1. krogu, 18. 11. 2018

Sporočila prvega kroga županskih volitev v MO Koper in vodila za drugi krog


Za nami je prvi krog županskih volitev in je pravi čas, da se ozremo nanje, preberemo njegova sporočila, pa tudi vodila za drugi krog volitev župana mestne občine Koper 2. decembra 2018. Podatke sem pridobil na spletni strani MOK iz priloge 4 (Rezultati glasovanja za župana po voliščih).

Priprava na obdelavo podatkov je zahtevala nekaj pripravljalnega dela. Najprej sem združil volišča po krajih, slednje pa v tri zame logične skupine:

  • Mestno jedro Kopra
  • Primestna naselja
  • Ostalo podeželje

Upošteval sem koalicijo za drugi krog županskih volitev, ki jo sestavlja deset »strank«: Lista Aleša Bržana, lista Naš Kraj, Civilno gibanje Skupaj z Olgo Franca, SD, SMC, Oljka, SLS, Dobra država, Akacije in Levica. Poleg KJN nista vključeni še NSi (ki želi ostati nevtralna) ter SDS. Podatke za slednji dve prikazujem ločeno.

Podatke sem obdelal na predpostavki, da bo v drugem krogu prišlo do idealne migracije glasov volivcev dosedanjih kandidatov za župana, združenih v koalicijo, k županskemu kandidatu Alešu Bržanu. Šteje seveda volilni boj do 2. decembra, ki lahko premeša karte – upajmo, da celo na bolje.

Staro mestno jedro Kopra

Rezultati glasovanja za župana v starem mestnem jedru Kopra

Št. volilnih upravičencev
Glasovalo
% udeležbe
Boris Popovič
Aleš
Bržan
Bržan + kandidati koalicije
S.Radin in
D. Sertič
4.817
2.158
44,79
1.030
563
1.049
50

Vir: (http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2002660&tree_root=345).

Na šestih voliščih v starem mestnem jedru Kopra je v prvem krogu županski kandidat Boris Popovič prejel 1.030 glasov ali 47,72%, Aleš Bržan pa 26,01%. Če Bržanu prištejemo glasove ostalih koalicijskih kandidatov (1.049), bi v v starem mestnem jedru v drugo zmagal. Drugi volilni krog pa bo napet; že majhne spremembe stališč volilnega telesa pod vplivom predvolilne kampanje drugega kroga lahko prispevajo odločilno prednost za katerega koli od obeh kandidatov. 

Verjetno pa se bo volilna tekma drugega kroga odločala drugje – v primestnih naseljih.

Primestna spalna naselja

Z rumeno barvo sem označil naselja, kjer je Aleš Bržan dobil največ glasov v prvem krogu volitev za župana, z modro barvo pa naselja, kjer bi v drugem krogu zmagal ob podpori koalicijskih partnerjev, seveda ob pogoju polne migracije glasov in nespremenjenih preferenc volilnega telesa. V takšnih pogojih bi bili volilni izidi v vseh primestnih naseljih v korist vodilnega koalicijskega županskega kandidata iz prvega kroga Aleša Bržana.

Volilni rezultat prvega kroga volitev za župana v primestnih naseljih MO Koper


Primestna naselja tvorijo večino prebivalstva mestne občine Koper (32.244), zato koalicija partnerjev Aleša Bržana ni več izzivalec za drugi krog županskih volitev, pač pa ji pripada vodilno mesto in je zadosti močna, da osvoji mesto župana. Županski kandidat Boris Popovič se pravzaprav za drugi krog nima s kom povezati – SDS in NSi sta na obrobju – zato je mogoče razumeti nerazpoloženje iz njegovega tabora po objavi rezultatov prvega kroga volitev za župana.

V večini primestnih naselij je število glasov za županska kandidata Popoviča in Bržana v prvem krogu precej enakovredno. Poraja se vtis, da se stara naselja nagibajo k Bržanu, medtem ko se novejša primestna naselja nagibajo k Popoviču.

Volilna udeležba na prvi pogled nima posebnega vpliva na izide županskih volitev. Zmoti pa nas lahko pomanjkljivo obveščanje za drugi krog županskih volitev – volivci ne prejmejo novega volilnega poziva na dom. Verjetno ne bo nove številke glasila MOK in se bo skušalo z neklasičnimi sredstvi - socialna omrežja – spodbuditi privržence in uspavati druge.

Delitev na »spalna naselja« in »pozabljeno zaledje« utegne biti za marsikoga sporna z vidika uvrščanja posameznih krajev. Zaledje ima kar nekaj skupnih točk, več kot pa na primer primestna naselja, toda o tem v naslednjem delu.

Pojem »spalna naselja« ima seveda svojo ost: Bivalna kakovost bi se morala odraziti v razvoju več središč v mestni občini Koper, ki bi zlagoma pridobivala mestne značilnosti in ponudbo standardnega delovnega in bivalnega udobja brez potrebe po dnevnih migracijah v bližnje ali bolj oddaljene kraje.

Pozabljeno zaledje

Volilni rezultati lokalnih volitev kažejo v zaledju koprske občine nekaj skupnih značilnosti. Vedno gre za številčno majhna volišča, ki se lahko izrazito nagibajo bodisi k županskemu kandidatu Borisu Popoviču ali Alešu Bržanu, s tem da je izbira preferenc tu še večja. Vedno imamo opraviti s fokusirano volilno izbiro, ki zanemarja večino ponudbe županskih kandidatov, kar nas lahko navaja na tradicionalizem in konzervativno volilno logiko. Malo večja volišča, npr. Gračišče, Marezige in Rižana se že spogledujejo s trendi v priobalnem področju. Za vse pa velja ena sama žalostna zgodba: zaledje nima ne virov ne znanja, da bi si zgradilo lastno prihodnost; ujetost v današnji ali pretekli okvir in drobtinice z mize povsem zadostujejo.

Tu živi 5.349 volivcev, od katerih jih je 3.086 ali 57,69% v prvem krogu županskih volitev tudi oddalo glasove. Govorimo o 33 voliščih po vaseh. Ta volilna nepomembnost in šibka pogajalska moč v povezavi z zanemarjanjem lokalne samouprave je v dolgem zadnjem obdobju tudi vodila v marginalizacijo zaledja.

Volilni rezultati zalednih voliščKraj
Število volivcev
Oddanih glasov
Volilna udeležba
Št. glasov
za Popoviča
Št. glasov
za Bržana
01 - 048
Podgorje
130
79
60,77
52
12
01 - 051
Rakitovec
108
81
75,00
55
10
01 - 066
Zazid
62
48
77,42
41
2
01 - 506
Boršt
279
169
60,57
77
54
01 - 507
Črni Kal
181
115
63,54
39
40
01 - 508
Rižana
400
211
52,75
97
72
01 - 509
Gabrovica
95
48
50,53
23
16
01 - 510
Osp
150
82
54,67
39
22
01 - 511
Kastelec
78
53
67,95
20
17
01 - 512
Črnotiče
92
53
57,61
30
14
01 - 513
Dol
93
66
70,97
46
9
01 - 514
Hrastovlje
124
86
69,35
44
22
01 - 515
Podpeč
43
26
60,47
14
6
01 - 516
Bezovica
61
41
67,21
8
20
01 - 517
Loka
90
55
61,11
37
12
01 - 518
Predloka
64
47
73,44
22
16
01 - 521
Gračišče
471
230
48,83
98
91
01 - 522
Kubed
159
96
60,38
49
32
01 - 523
Movraž
157
92
58,60
29
22
01 - 524
Sočerga
202
83
41,09
26
29
01 - 526
Pregara
129
78
60,47
18
14
01 - 527
Belvedur
85
59
69,41
37
16
01 - 528
Brezovica
167
109
65,27
43
37
01 - 531
Marezige
440
245
55,68
98
85
01 - 532
Trsek
46
19
41,30
8
7
01 - 533
Babiči
256
145
56,64
53
42
01 - 534
Lopar
108
65
60,19
31
23
01 - 535
Truške
123
73
59,35
13
34
01 - 549
Pomjan
219
113
51,60
52
29
01 - 550
Krkavče
251
120
47,81
29
51
01 - 551
Puče
220
117
53,18
47
40
01 - 552
Koštabona
199
134
67,34
54
45
01 - 558
Montinjan
67
48
71,64
19
21

Vir: (http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2002660&tree_root=345).

1.348 volivcev se je v zalednih krajih odločilo za Borisa Popoviča, 962 za Aleša Bržana, sledijo Gašpar Gašpar Mišič (179), Olga Franca (175) in Valter Krmac (151). Volilna koalicija Aleša Bržana je tudi na podeželju v premoči. Skupaj premore 1.632 volilnih glasov iz prvega kroga županskih volitev. 

Torej smo skupaj v prvem krogu zmagovalci. Naj tako tudi ostane. Za to pa je potrebno, da se ne uspavamo ob uspehu, temveč z aktivno udeležbo v drugem krogu potrdimo, da si večina občank in občanov po 16 letih želi spremembo v vodenju občine.

Rezultati predčasnih volitev

Volilnih rezultatov prvega kroga volitev za župana mestne občine Koper ni mogoče obravnavati brez rezultatov predčasnih volitev. Ti so županskemu kandidatu Borisu Popoviču prinesli kar 12% vseh dobljenih glasov. Udeležba na predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti po obsegu pomembno odstopa od prejšnjih volitev in zrcali ključno komponento volilne strategije županskega kandidata Borisa Popoviča.

Volilni rezultati predčasnih volitevOddani glasovi
Boris Popovič
Aleš Bržan
Bržan + kandidati koalicije
S. Radin in D. Sertič
Predčasno glasovanje
1.954
1.312
67,7
304
15,69
584
42
Glasovanje po pošti
46
27
58,7
5
10,87
19
0

Vir: (http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2002660&tree_root=345).

Ni veliko manjkalo, da bi predčasne volitve odločilno prispevale k rezultatom prvega kroga županskih volitev, kar se je že utegnilo zgoditi na volitvah pred štirimi leti. Kandidatu Borisu Popoviču je za zmago v prvem krogu vseeno zmanjkalo 1.563 glasov ali 5,42%. Kje jih dobiti, komu jih vzeti, in kako to narediti ter kako sploh zadržati rezultate? To so sedaj vprašanja za županskega kandidata Borisa Popoviča.

Pikanterije predčasnih volitev pa je vredno tematizirati posebej.


  • Deli objavo