Gre za zmago civilnega pritiska

Izjava ob odločitvi MOK, da uveljavi predkupno pravico za Malo ložo


V civilnem gibanju Skupaj smo prijetno presenečeni ob novici, da bo Mestna občina Koper, čeprav šele po dražbi, za Malo ložo vendarle uveljavila predkupno pravico. Veseli nas, da je vodstvo občine prisluhnilo jasno izraženi volji občanov, strokovni in drugi javnosti in se odločilo popraviti napako izpred enajstih let, ko je Malo ložo prodalo.

Gre za zmago civilnega pritiska, ki nas opogumlja in obenem zavezuje, da bomo tudi v prihodnje razvijali in spodbujali aktivno državljanstvo v naši občini in širše. Participacija občanov pri odločanju je ena osnovnih vrednot gibanja Skupaj. Nobena oblast ne bi smela izgubiti občutka, da je servis ljudi. Zato je pomembno, da imamo možnost participacije, na oblasti pa je, da v sodelovanju z občani to odgovorno udejanja.

Pričakujemo, da bo Mestna občina Koper poskrbela, da ta prvovrstni kulturni spomenik zaživi v skladu s svojo neprecenljivo vrednostjo. Predlagamo, naj občina k ureditvi in upravljanju Male lože povabi ustrezne ustanove (Pokrajinski muzej, Zavod za varstvo kulturne dediščine ipd.) in strokovnjake (umetnostne zgodovinarje, arhitekte, urbaniste, oblikovalce ipd.). Predstavljamo si in predlagamo, naj Mala loža postane mesto kakovostnih glasbenih, literarnih, likovnih in drugih umetniških dogodkov, izbranih kulinaričnih in drugih, ambientu primernih prireditev ter odprtih razstav, ki na sodoben način predstavljajo bogato zgodovino in moderen, urban utrip mesta.

Od Mestne občine Koper pričakujemo konsistentno kulturno politiko in oblikovanje Kulturne strategije, ki bi jo po zakonu morala sprejeti že pred leti. Varovanju kulturne dediščine in vrhunski umetniški ustvarjalnosti naj se namenijo sredstva vsaj približno primerljiva s tistimi, ki jih naše mesto namenja zabavi in športu.

Od župana še vedno pričakujemo, da bo tudi pojasnil, kako se je del Pretorske palače znašel v zasebni lasti in omogočil vpogled v enajst let trajajoča trgovanja z javnim dobrim, saj dvomi o zakonitosti prodaje integralnega dela Pretorske palače niso razjasnjeni. Z javnimi sredstvi in javno lastnino je potrebno ravnati transparentno, kar je tudi ena od zahtev gibanja Skupaj.


  • Deli objavo