Lučke za vse z dotikom umetnosti

CG Skupaj je županu Alešu Bržanu poslalo pobudo glede novoletne okrasitve mesta in drugih krajev v občini, ki naj združuje in razsvetljuje


Objavljamo pobudo za spremembo v snovanju in realizaciji javne novoletne okrasitve v MO Koper, ki smo jo 10. oktobra 2019 poslali županu (podpisali sta jo Barbara Verdnik in Božena Ambrozius).

Novoletno okrasje v Kopru 2018 (Foto Božena Ambrozius)

Spoštovani župan!

Prebrali smo, da na občini še razmišljate, ali se bo v Kopru tudi letos ponovila Čudolandija, okrasitev pa naj bi bila ne glede na njeno ime v podobnem obsegu kot lani, z »določenimi spremembami in dopolnitvami«, kot ste zapisali.

Radi bi spomnili, da je lanska, že oktobra postavljena novoletna okrasitev mesta, ki je stala približno milijon evrov našega denarja, občane zelo razburila in razdelila. Za nekatere je to sicer bila pisana popestritev, ki je pritegnila obiskovalce, za druge pa pregrešno drag neokusen kič in za mnoge neodgovorno predvolilno bahanje bivšega župana. V civilnem gibanju Skupaj smo 8. novembra pripravili radosten in prijazen večer z naslovom »Prižgimo lučke v glavah in srcih«, ko smo skupaj s predstavniki nekaterih strank in list (tudi LAB) prižigali lučke za vse, ki si to želijo in potrebujejo. Vodstvo občine in javnost smo opozorili, da se naš denar neodgovorno zapravlja in kaj vse bi bilo z njim bolj potrebno narediti.Izpostavili pa smo tudi neenakopravno obravnavanje mesta in zaledja: medtem ko je bilo v mestu okrašeno skoraj vsako drevo, trg in ulica, je bila večina krajev v zaledju v temi. Takrat smo zapisali: »Prav lučke so na nek način odraz občinske politike pod vodstvom aktualnega župana in kažejo, kakšen razkorak vlada med njegovimi odločitvami in željami ter potrebami ljudi.«

Novoletni Piran 2018: skromno, a učinkovito (Foto Božena Ambrozius)

Zato da bi bilo od letos naprej drugače, da bi lučke razveseljevale vse občane in jih združevale, kot se za praznike spodobi, ne pa razdvajale, da bi na prvo obletnico novega občinskega vodstva začutili drugačno politiko in da bi estetiko okraševanja v čim krajšem možnem času dvignili na višjo raven, dajemo naslednjo pobudo:

🔸 Vodstvo občine naj dolgoročnejšo rešitev zaupa umetniškemu ali kreativnemu vodji, ki naj izbere estetsko in trajnostno najustreznejši koncept okrasitve mestnega jedra, primestja ter krajev v zaledju občine. Podobno je že pred časom storila Ljubljana, kjer je s tematskimi prazničnimi svetlobnimi podobami navduševal slikar in vsestranski umetnik, letos preminuli Zmago Modic. Dajmo občanom in obiskovalcem priložnost doživetja z umetniškim dotikom! 

Praznična Ljubljana pod taktirko slikarja Zmaga Modica (Vir: FB profil MOL)

🔸 Že v letošnjem letu pa je mogoče doseči, da izbran umetnik ali skupina strokovnjakov z likovnega, oblikovalskega ali arhitekturnega področja napravi inventuro vseh lani nabavljenih pregrešno dragih okraskov, izloči najbolj moteče in napravi načrt osvetlitve za vso občino.

🔸 Tudi v primestnih in zalednih krajevnih skupnostih bi si namreč želeli ustvariti praznično vzdušje za krajane in njihove otroke. Občina naj vendar spremeni odnos, ko od leta 2012 skrbi za novoletno okrasitev le na območju starega mestnega jedra, povsod drugod pa se morajo znajti sami. Namenskega denarja za to pa seveda nimajo. 

🔸 Zelo pomembno bo tudi, kako bodo tokrat nameščali lučke. Nismo namreč pozabili, kako so za osvetlitev trgov in ulic lani vrtali v fasade starodavnih stavb in palač. Niso se ustavili niti pri nežnih obokih Loggie in zavrtali vanje nosilce za girlande novoletnih lučk. Konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine so ugotovili, da posegi na fasadah niso bili predlagani v občinski vlogi za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev. Ugotovili so, da njihova namestitev presega izdano kulturnovarstveno soglasje, kršitve je ugotovila pristojna Inšpekcija za kulturo in medije. Najnovejše fotografije lepo kažejo, kako so se vijaki »zrasli« v fasade in kako površno so sanirane luknje tam, kjer so jih odstranili. Tudi na Loggi. 

🔸 Mestna občina Koper (odgovorni uslužbenci in funkcionarji) je bila naročnik in investitor dobave in postavitve sporne in drage novoletne osvetlitve v mestu. Zato čudi opravičevanje lanskega ravnanja in izgovori, namesto da bi novi župan zahteval odgovornost za povzročeno škodo javnim financam in spomeniško zaščitenim palačam. 

Detajl novoletne okrasitve Kopra 2018 (Foto Božena Ambrozius)

🔸 Občina naj umakne včeraj (9. 10. 2019) objavljeni Javni razpis »Dobava novoletne osvetlitve v letu 2019«, ki predvideva nabavo novih svetlečih zaves in okraskov za devet ulic oziroma trgov v občini. Povsem nerazumljivo je, da ob visoki porabi javnih sredstev za lansko osvetlitev, brez revizije in inventure obstoječega, brez celostne osmislitve praznične razsvetljave v celotni občini ter brez širšega konsenza občanov ponavlja lansko nesprejemljivo zgodbo. 

Lani smo lučke prižigali za premnoge potrebne stvari v občini. Danes dodajamo še lučko za odgovornost pri upravljanju z javnim premoženjem in denarjem.


Spodnje fotografije stavb, v katerih so ostali vijaki od lanskoletnega vrtanja, ali pa so vidne posledice vrtanja (Loggia), je posnel Branko Matič 9. oktobra letos.

   

   

   

     • Deli objavo