Nižja turistična taksa in drugi ukrepi

Izjava za javnost - Za razvoj turizma na podeželju


Siva pot, vodi me? (Foto: Barbara Verdnik)

Turisti, ki bodo prenočevali v Mestni občini Koper, bodo morali s 1. 1. 2019 še globlje poseči v žep, saj je občina sprejela povišanje turistične takse kar za 57%, ker uvaja promocijsko takso. Sedanja taksa znaša 1,27 EUR za nočitev, z novim letom pa bo 2 EUR. 

Olga Franca je že pred časom predlagala nižjo turistično takso za podeželje, a občinski svet predloga ni sprejel.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma omogoča zaračunavanje dodatne turistične takse, ki se naj (po 15. členu) uporablja za dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, in sicer: za informacijsko turistično dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, promocijo turizma v digitalnem okolju, varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno), urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, organizacijo in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma in druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom. 17. člen tega zakona pa določa, da »občina pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom.«.

Ugotavljamo, da lokalna skupnost ni sposobna za podeželje zagotavljati dejavnosti in storitev, navedenih v 15. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Zato je članica Civilnega gibanja Skupaj, samostojna občinska svetnica Olga Franca na seji Občinskega sveta že pred časom predlagala nižjo takso za podeželje, vendar neuspešno; svetniki strank Koper je naš, DESUS in še nekateri drugi so glasovali ZA predlog občine.

Razlogov za znižano turistično takso na podeželju je veliko: luknjaste in slabo označene ceste, slabo urejena otroška igrišča, ni športnih parkov, ni urejenih, dobro označenih in promoviranih tematskih in pohodniških poti. Najemodajalci nimajo primernih letakov, da bi gostom predstavili svoj kraj, lokalne značilnosti, kulinariko, razpoložljive objekte (trgovine, zdravnik, pošta), kulturne znamenitosti, del zgodovine ... Da o tem, da na podeželju ponekod še ni oskrbe s pitno vodo iz Rižanskega vodovoda in urejene kanalizacije, sploh ne govorimo. Ko turist pride v vas, zaselek ali kraj, ne naleti na primerne označbe in usmerjevalne table, sodobnih info točk in drugih vizualnih naprav preprosto ni in nikjer jim ne zaželimo dobrodošlice. Cene prenočevanja na podeželju so nižje, ponekod tudi do 30%, vpliv turistične takse na ceno nočitve tako lahko za družino znaša tudi več kot 15% cene najema apartmaja.

Ob vsem tem pa so ponudniki, vpeti v turistično dejavnost, po zakonu dolžni zaračunavati turistično takso, gostom pojasnjevati osnove zaračunane takse in občini nakazovati denar, brez kakršnega koli nadomestila za opravljeno delo. Lekarne si na primer zaračunajo provizijo za izstavljanje računov za storitve v okviru dopolnilnega zavarovanja.

V Sloveniji se je kar nekaj občin pametno odločilo, na primer občina Piran, ki je uvedla nižjo takso za območje Sečovelj zaradi težav s prometom in Mestna občina Nova Gorica, ki je uvedla za 50% nižjo takso za podeželje.

Ob vsem tem se sprašujemo, ali je dosedanje vodstvo naše občine res gluho za utemeljene predloge in vlada le enoumje brez primere? Ali so mizerne storitve vzdrževanja turistične infrastrukture na podeželju ter mizerna podpora podeželskemu turizmu res lahko razlog za zaračunavanje polnega zneska turistične takse v novi vrednosti? Najemodajalci na podeželju razpolagajo z okoli 1.000 ležišči in vseskozi z nejevoljo spremljajo ukrepe lokalne skupnosti, ki ni sposobna voditi uspešne turistične strategije, ki bi podprla razvoj turizma na podeželju.

Iz omenjenih razlogov v Civilnem gibanju Skupaj podpiramo predlog Olge Franca, naj se za podeželje turistična taksa zmanjša za 50%; po lokalnih volitvah se bomo v občinskem svetu aktivno zavzeli zanj.

Zavzeli se bomo tudi za smiselno povezovanje raznovrstne ponudbe tako mesta kot podeželja, za vzdrževanje in razvoj obstoječe turistične infrastrukture, med drugim tudi za zelo konkretne izboljšave, kot je na primer ureditev brezplačne turistične informativne table za vsakega izvajalca s področja turizma na podeželju, da bodo lahko uspešneje tržili nastanitve in vse svoje turistične produkte.

V imenu Civilnega gibanja Skupaj

Božena Ambrozius in Vinko Zupančič 

Turistična taksa in turizem na podeželju.pdf  • Deli objavo