Nove poti za lokalno demokracijo

Zakaj je Olga Franca, ena naših ustanovnih članic, po dvajsetih letih izstopila iz stranke SLS?


Olga Franca na srečanju Koper za desetko! (Foto Dare)

Njeno izstopno izjavo objavljamo v celoti:

Po dvajsetih letih članstva v Slovenski ljudski stranki, dvanajstletnem predsedovanju SLS Koper in osemletnem aktivnem delu v občinskem svetu Mestne občine Koper, sem se odločila, da zapustim SLS.  

Razlogi za moj odstop so se kopičili vse od prevzema vodenja SLS s strani mag. Marka Zidanška, saj vodstvo ni želelo prisluhniti koristnim predlogom članov, ne le ob državnozborskih volitvah, temveč že od nastopa mandata. Prepričana sem, da bi SLS morala biti na ulici ob vsem dogajanju v zdravstvu, še posebej na otroški srčni kirurgiji in zaradi problematike starejših (prepolni domovi za starejše, čakalne vrste za pomoč na domu, odsotnost negovalnih bolnišnic, primerne oskrbe za umirajoče v Hospicu), da bi na terenu morala prisluhniti občanom, ki nimajo osnovnega standarda, ker občine ne izpolnjujejo svojih temeljnih nalog, ker mladi zapuščajo domovino.  

SLS se je po moji oceni oddaljila od ljudi, od pravih vrednot in problematike »malih ljudi«, zato se delovanje stranke že dolgo ne sklada več z mojimi ideali. Odstopila je tudi od moralnih in etičnih načel ...

Odstopila je tudi od moralnih in etičnih načel, kar lahko ponazorim z najbolj svežim primerom. Kljub argumentiranemu nasprotovanju je sklenila poslovno sodelovanje z glavnim koprskim občinskim svetovalcem za odnose z javnostjo in urednikom  občinskih »medijev«. V tej funkciji je namreč ta oseba vseskozi kritizirala in napadala Mestni odbor SLS Koper, resnico preko občinskih javnih medijev pretvarjala v neresnico, metala polena pod noge, širila laži. Središče vseh teh napadov pa sem bila najpogosteje sama kot  ena najaktivnejših članov občinskega  sveta MOK Koper. Zato, ker sem postavljala preveč vprašanj, ki so razkrivala delovanje vodstva občine v nasprotju z večinskim interesom občanov in v nasprotju z načeli učinkovite uporabe javnih sredstev za izvrševanje temeljnih nalog občine. Kakšne rezultate je sodelovanje stranke in občinskega piarovca prineslo v praksi, pa so pokazale državnozborske volitve.

Izstopiti iz stranke, v kateri si delal toliko časa, ni lahko. Dolgo sem vse to opazovala in upala, da se bodo razmere uredile, da bomo spet stranka, kakršna smo bili nekoč. Žal se to ni zgodilo.

Ob vsem tem preteklem  plodnem delu se še posebej zahvaljujem mag. Radovanu Žerjavu, Janezu Podobniku, Francu Bogoviču in Vesni Starman, bivši predsednici Ženske zveze SLS, predvsem v času mojega 6-letnega delovanja v podpredsedniški funkciji SLS. Iskrena hvala vsem, in iskrena hvala vsem dobrosrčnim, iskrenim in  aktivnim bivšim kolegom in kolegicam, posebej mojemu mestnemu odboru SLS Koper.

Politično delo za demokracijo in kakovostno življenje v naši občini bom nadaljevala v okviru nestrankarskega civilnega gibanja aktivnih občanov SKUPAJ, katerega članica sem že leto in pol.

Tako kot doslej, se bom še naprej po svojih najboljših močeh trudila delati za ljudi. Posebej za šibke, ostarele, socialno ogrožene, invalide, zapostavljene zaledne krajevne skupnosti, za drugačen odnos do šol in vrtcev, ki v prenekaterem kraju pokajo po šivih, za neprofitna stanovanja za mlade družine, za pestra delovna mesta in mladim šolanim ljudem ne bo treba bežati iz občine. Dela, da bi bili boljša družba zadovoljnih ljudi, je ogromno in vedno sem ga z veseljem opravljala.

Na lanskoletni akciji za vrnitev Male lože Pretorski palači in občanom

Na letošnji akciji Zbiramo zamisli in predloge občanov za boljše življenje v občini Koper


  • Deli objavo