O podeželju, kulturni dediščini in neprofitnih stanovanjih

RTV SLO je zastavil kandidatom za županjo / župana v MO Koper tri vprašanja - objavljamo odgovore Olge Franca


Spletni portal MMC RTV je vsem 13 kandidatom za županjo / župana zastavil tri vprašanja. V dogovorjenem roku so dobili odgovore enajstih. Zanimala so jih tri področja: Vizija razvoja podeželja, kjer živi dobra polovica vseh občanov MO Koper. Odnos do kulturne dediščine, saj je v Kopru več primerov propadajočih zgodovinskih stavb. In stanovanjska problematika, ki je v Kopru zelo pereča, saj se je na zadnji razpis za neprofitna stanovanja prijavilo približno 700 prosilcev, na voljo pa je bilo le 40 stanovanj. 

Z odgovori kandidatov (razen aktualnega župana in kandidata NSI) se lahko seznanite tukaj.

Zaradi prostorskih omejitev je uredništvo MMC RTV SLO odgovore kandidatov nekoliko skrajšalo. Tu objavljamo odgovore Olge Franca v neskrajšani obliki.

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?

Najprej je potrebno poskrbeti za osnovne bivanjske pogoje oziroma infrastrukturo, saj se v zaledje, kjer živi več kot polovica občanov, skoraj ni vlagalo. Ni kanalizacije, cest, ponekod celo vodovoda ne. Zato bomo pospešeno urejali osnovni standard in infrastrukturo v vseh zalednih krajevnih skupnostih, da bodo občanom omogočeni enaki in zadovoljujoči pogoji bivanja: načrti razvoja bivalnega standarda za mlade za vsako KS; urejene in vzdrževane ceste, prometna varnost s pločniki in javno razsvetljavo, javna kanalizacija ali subvencioniranje skupinskih in individualnih čistilnih naprav na redko poseljenih območjih, optično internetno omrežje, ambulante in lekarne v večjih krajih. Koprsko zaledje in bližina Italije nudi izjemne možnosti za razvoj pohodništva, kolesarstva, plezanja, kulinarike – torej za razvoj turizma, kar je danes povsem zanemarjeno. Sobodajalstvo se sicer krepi, vendar brez strategije, brez občinske promocije in celo z napovedanim povišanjem turistične takse tam, kjer niti urejenih cest ni. V razvojnih načrtih bomo predvideli manjše obrtne cone.

Cesta na podeželju (Foto Barbara Verdnik)

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?

Odnos vodstva občine do kulturne dediščine se nazorno kaže v praznični osvetlitvi Kopra. V fasade starodavnih stavb so vrtali, da bi namestili lučke. Koper je črno zamrežen, obdan s plastičnim kičem. Dragoceni spomeniki propadajo in jih celo rušijo. 

Obnoviti bi bilo potrebno palače (Servitski samostan, palačo Totto, izjemno gotsko stavbo na Kidričevi ulici, palačo De Belli ...), pa tudi običajne stavbe, saj je historično mestno jedro v celoti kulturno zgodovinski spomenik lokalnega pomena. 

Na fasadi palače Totto nezaščiteno stoji en najbolje ohranjenih beneških levov v Kopru. Palača je v zasebni lasti, lastnika se ne moreta zmeniti za prenovo, občina pa gleda stran, namesto da bi aktivno ukrepala. 

Ob vsem tem občina ne zagotavlja primernega upravljanja obnovljene kulturne dediščine. V nebo vpijoč primer je Mala loža, ki jo je občina pred leti nepremišljeno prodala. Prisilili smo jo, da jo je spet pridobila v javno last. Na naše strokovne predloge za rabo tega dragocenega prostora se ni odzvala. V zaledju pa na primer Bržanova domačija - obnovljena z EU sredstvi, še danes nima upravitelja, ker občina temu ne nameni potrebnih sredstev.

Propadajoča palača De Belli (Foto Kosta Juri)

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?

Lani se je za neprofitna stanovanja prijavilo 700 prosilcev, stanovanja so obljubljena samo 40. V občini že 10 let ni bilo novogradenj neprofitnih stanovanj in nujno potrebujemo v sodelovanju z državo nove objekte. Imamo pa še druge možnosti. To so prazni in propadajoči prostori v mestu, ki jih bomo obnovili in ponudili mladim in drugim upravičencem do neprofitnih stanovanj, saj bo tudi tako mesto zaživelo. Danes ima samo 5.000 prebivalcev, ki se naglo starajo. Poskrbeli bomo tudi za stanovanja v zalednih krajih. Zdaj se brezglavo prodaja parcele v zaledju za polnjenje občinskega proračuna. Pripravili bomo prostorski načrt za vsak kraj, prodajali bomo samo komunalno opremljene parcele, denar od prodaje se bo vračal tja, kjer je bil ustvarjen in tudi z njim bomo poskrbeli za nova stanovanja.


  • Deli objavo