Planinci v Slovenski Istri praznujemo

Že 70 let organizirano skrbimo za zdravo življenje, varstvo narave, okoljsko vzgojo, prostovoljstvo, medsebojno povezovanje, čezmejno sodelovanje ...


Člani društva in gostje na občnem zboru

V petek, 15. 3. 2019, se je v prostorih Dijaškega in študentskega doma v Kopru odvil občni zbor Obalnega planinskega društva Koper (OPD), obenem s proslavo ob 70-letnici njegovega delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno kot podružnica Slovenskega planinskega društva Trst na ustanovnem občnem zboru v Kopru 4. 3. 1949. Formalno je postalo samostojno v letu 1954 z imenom Planinsko društvo Koper. V Slovenski Istri, brez planinske tradicije, je to pomenilo začetek organiziranega planinstva. Prvi predsednik je bil dr. Viktor Vovk. V letu 1973 se je preimenovalo v Obalno planinsko društvo Koper in pod tem imenom ga poznamo še danes. Vseskozi je vključeno v Planinsko zvezo Slovenije, ki je lani, kot naslednica prvega Slovenskega planinskega društva, praznovala 125 let.

Poslanstvo OPD: Planinstvo kot način življenja

Društvo poslanstvo uresničuje preko različnih dejavnosti:

 • Organizacija in vodenje planinskih izletov, ki jih vodijo usposobljeni planinski vodniki
 • Vzgoja in izobraževanje članstva s poudarkom na okoljski vzgoji in varstvu narave
 • Vzgoja in izobraževanje mladih, združenih v mladinskem odseku
 • Vzdrževanje planinskih poti ter vzdrževanje Tumove koče na Slavniku (O tem je ob lanskoletnem občnem zboru OPD pisal Vinko Zupančič; njegov prispevek je na tej povezavi.)
 • 30 let je bilo vidno tudi delovanje alpinističnega odseka
 • Turno kolesarstvo, ki ga gojimo že 24 let
 • Promocija in pevska skupina

OPD povezuje ljudi tudi v sedanjem času poudarjenega individualizma in egocentričnosti.

V dolgih letih delovanja je OPD doživelo izreden razcvet, zlasti v času, ko je kolektivni duh močno preveval tedanjo slovensko družbo. Tedaj se je število članov povzpelo na 1.500 in več. Največ je seveda bilo mladine. V zadnjih letih, ko je ljudem pomembnejše poudarjanje lastnega jaza in egocentričnost, je kljub temu število članov stabilno in se vrti okrog številke 500.

Občni zbor je potekal ob kulturnem programu, v katerem so sodelovali pevska skupina OPD Koper in malčki skupine Polžek iz vrtca Koper. Predsednik društva Aldo Zubin je nakazal smernice dela v letu 2019 in se zahvalil zaslužnim članom s podelitvijo priznanj.

Pevska skupina pod vodstvom Vlada Korošca

Otroci skupine Polžek vrtca Koper

Posebna gostja je bila Danica Blažina, častna članica OPD Koper, ki je 30. januarja letos v častitljivi starosti 91 let, prejela priznanje Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu. En od njenih plezalskih uspehov je, da je kot druga Slovenka preplezala znameniti Čopov steber v triglavski steni. V svojem nagovoru se je zahvalila za priznanje in spodbudila ženske k večji udeležbi v aktivnostih društva.

Danica Blažina, častna članica OPD Koper

Posebno veseli smo bili udeležbe pobratenih planincev iz Frama in prijateljskih društev iz Slovenije ter Italije in Hrvaške.

Podporo in priznanje za svoje delovanje smo dobili tudi od Mestne občine Koper iz rok podžupanje Jasne Softič, ki je s svojo prisotnostjo nakazala, da bo morebiti nova občinska oblast bolj naklonjena delovanju Obalnega planinskega društva (zlasti kar se tiče finančnih prispevkov, ki so namenjeni kritju materialnih stroškov dela prostovoljcev).

Predsednik OPD Aldo Zubin prejema priznanje iz rok podžupanje MO Koper Jasne Softič

Aldo Zubin reže slavnostno torto

Kot je bila dejavnost društva v preteklosti v trendu s tedanjimi časi kolektivnega duha, je danes morebiti še bolj v trendu z današnjimi, zlasti pa jutrišnjimi časi.

Zakaj naj bi MOK in druge občine v Slovenski Istri bolj dejavno podpirale delovanje OPD Koper?

 • Ker je naše delovanje izrazito rekreacijskega pomena in navaja občane na zdrav način preživljanja prostega časa. Prav to je ob mnogih tekmovalnih športih v naši občini premalo prepoznano!
 • Ker skrbimo za okoljsko vzgojo in varstvo gorske narave.
 • Ker s skupinskimi prevozi na planinske izlete skrbimo za bolj ekološko mobilnost članstva.
 • Ker spodbujamo prostovoljno delo, še zlasti v obliki vzdrževanja planinskih in drugih poti ter Tumove koče na Slavniku. 
 • Ker skrbimo za povezovanje Slovencev na Obali s tistimi v zamejstvu, tako v Italiji kot na Hrvaškem.
 • Ker posebno pozornost posvečamo kulturno-zgodovinskemu poslanstvu. Na planinskih izletih se spominjamo pomembnih zgodovinskih dogodkov za slovenski narod in seznanjamo pohodnike s kulturnimi znamenitostmi.
 • Ker skrbimo za planinske poti, ki danes niso pomembne samo za planince, temveč tudi za izvajanje turistične dejavnosti v občini in Slovenski Istri nasploh.

Pa še to: Gore, hribi … narava, so del našega okolja in so izjemnega pomena za delovanje planincev. Tudi na našem območju še kako čutimo posledice podnebnih sprememb (ekstremni vremenski dogodki in posledična velika erozija, zaraščanje poti, podiranje dreves, … ).

Zato še toliko bolj podpiramo aktivnosti proti podnebnim spremembam!


Za pomoč pri pripravi zapisa se zahvaljujem Maruški Lenarčič, članici častnega razsodišča in promocijskega odseka OPD. Foto utrinke z občnega zbora in proslave 70-letnice OPD Koper je prispeval Gorazd Lorenčič, član upravnega odbora OPD. • Deli objavo