Pozivamo k ukrepanju

Ob postavljanju novoletne razsvetljave v Kopru se povzroča škodo kulturni dediščini. Od pristojnih ustanov pričakujemo ustrezen odziv.


Novoletne lučke na oboku Loggie (Foto Branko Matič)

V preteklih tednih smo spremljali ravnanje ob postavljanju novoletnih lučk in se, kot veliko občanov, zgražali nad škodo, ki se jo povzroča kulturni dediščini.
Na FB se vrstijo pozivi, naj Zavod za spomeniško varstvo ukrepa, zato je civilno gibanje Skupaj poslalo poziv (z zbrano dokumentacijo), pristojnim ustanovam, naj vendar zaščitijo spomenike in mesto Koper.

Dopis smo poslali:

  • Direktoratu za kulturno dediščino (mag. Kseniji Kovačec Naglič);
  • Inšpektoratu RS za kulturo in medije (Sonji Trančar in Damjani Pinosa);
  • Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran (Danieli Tomšič)

"Spoštovani!

Naročnik in investitor dobave in postavitve novoletne osvetlitve v mestu Koper za leto 2018, Mestna občina Koper, je v začetku oktobra začela s postavitvijo praznične okrasitve mesta. Elaborat osvetlitve je izdelala družba Komunaprojekt po naročilu občine junija letos, nove svetlobne okraske pa je dobavilo podjetje MK Illumination.

Občani so vsak dan bolj zgroženi, saj spomenike lokalnega in državnega pomena obdaja plastični kič, mestne ulice so prepredle črne mreže, v ta namen in za osvetlitev trgov in ulic pa so v fasade starodavnih stavb in palač vrtali in montirali vijake. Niso se ustavili niti pri nežnih obokih Loggie in zavrtali vanje nosilce za girlande novoletnih lučk. Iz medijev smo izvedeli, da Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran občina ni prosila za soglasje za okrasitev vodnjaka Da Ponte, zato domnevamo, da tega ni storila niti za ostale posege. 

Prilagamo slikovno gradivo, ki priča o nespoštovanju kulturne dediščine mesta in celo dobesedno o njenem uničevanju. Prepričani smo, da naročnik in investitor krši Zakon o varstvu kulturne dediščine, saj namesto da bi ohranjal dediščino in preprečeval škodljive vplive nanjo, ravna povsem nasprotno. Prav tako obstaja neposredna nevarnost nadaljnjega poškodovanja, čeprav je škoda na nepremičnem spomeniku oziroma nacionalnem bogastvu že nastala.

Zato pozivamo pristojne organe, naj nemudoma ukrepajo in zaustavijo skrunitev spomenikov in samega mesta Koper.Pozivamo, da ukrepate v skladu s 116. in 117. členom zakona (inšpekcijski ukrepi v primeru škode ali neposredne nevarnosti poškodovanja in škodljivega ravnanja) in drugimi ustreznimi členi ter tako zavarujete kulturno dediščino Kopra.

Prosimo, da nas o ukrepih obvestite."

Priložili smo: 

  • Elaborat novoletne okrasitve
  • Razpisno dokumentacijo MOK
  • Fotografije

Cvetlične lučke ob vodnjaku Da Ponte

Labod ob Lovkovi skulpturi v Hlavatyjevem parku

Primer vrtanja v fasade palač: Fasada palače Totto na Kidričevi (Foto Matič)




  • Deli objavo