Skrb za starostnike daleč od prioritet ​

Obljube o bivalni enoti za starostnike in dementne na Plavjah so po treh letih še vedno - smetišče


Mestna občina Koper je pred tremi leti uveljavljala predkupno pravico za karavlo na Plavjah in 5.000 kvadratnih metrov pozidanih, kmetijskih in gozdnih površin kupila za 110.000 evrov. Takrat še ni vedela, kakšen namen naj bi prostor dobil.

Zbor krajanov in svet KS Škofije je konec leta 2016 dal vodstvu občine pobudo, naj se v objektu uredi dom za ostarele in dementne osebe s centrom dnevnih aktivnosti za varovance in krajane KS. Vodstvo občine je pobudo sprejelo in v proračun za leto 2018 zapisalo strošek 25.000 evrov za izdelavo potrebne dokumentacije za ureditev bivalne enote za demenco. Zdaj občanom kaže risbico, kako naj bi bil novi objekt za starostnike in dementne videti. Zamisli s krajani ni javno prediskutirala in takšna računalniška sličica nikakor ne more biti vredna 25.000 evrov. V resnici in v naravi je bivša karavla na Plavjah veliko smetišče oziroma ekološka katastrofa, občina pa ves ta čas oziroma mandat ni ponudila občanom ene nove postelje za starostnike in dementne.

Razmere za hitro starajočo se populacijo v Kopru se slabšajo. Delež starostnikov je dosegel že 20 odstotkov, na posteljo v dveh domovih upokojencev čaka čez 350 ljudi, kapaciteta v Obalnem domu upokojencev Koper se bo morala celo zmanjšati zaradi prilagajanja bivalnim standardom. Obalni dom upokojencev ima varovani oddelek le za 12 oseb, obolelih z demenco, ki potrebujejo 24-urno varstvo. Dnevni center Oljka za osebe z demenco ima prostor le za 10 do 15 oseb. Dolge so tudi čakalne vrste za vključitev v storitev »pomoč družini na domu«. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 bi MOK morala zagotoviti možnost vključitve v program pomoči na domu 400 osebam, povprečno pa je vključenih zgolj 130 uporabnikov. Torej MOK izpolnjuje le 30 odstotkov svojih obveznosti. 

Občina potrebuje vsaj dva nova domova za upokojence, skrb za starostnike v zalednih krajih, za dementne in hospic v regiji.

Kaj so besede in kaj realnost, pa kažejo sveže fotografije s Plavij. 

(Vse fotografije: Barbara Verdnik)

 

 

 

 


  • Deli objavo