Sodelovanje in jasni cilji = zadovoljni občani in obiskovalci

Dobro prakso štirih občin severnovzhodne Slovenije, destinacije Rogla-Pohorje, bi bilo vredno posnemati tudi v štirih občinah Slovenske Istre


Letošnje raziskovanje Slovenije me razveseljuje zaradi številnih stvari: lepih krajev, drobnih, povsem nepoznanih draguljev, izjemne kulinarike in seveda gostoljubnih ljudi. Zanimivo je tudi, koliko dobrih praks in domiselnih pristopov srečaš, ki bi jih z veseljem doživljal tudi v domačem okolju.

Ker v Slovenski Istri že dolgo pogrešamo pregleden zbirnik dogodkov in prireditev v štirih občinah, sem bila na kmečkem turizmu pod Roglo že takoj ob prihodu prijetno presenečena. Pričakal nas je časopis Destinacija Rogla-Pohorje in v njem zbrano vse, kar naj raziščemo, občutimo in užijemo. V njem je tudi zemljevid z legendo krajev, ki so »must see«, pohodniških poti, info točk in pet najpomembnejših znamenitosti v vsaki od štirih občin. 

Časopis smo potem srečevali skoraj na vsakem koraku, če je bila potrebna bolj aktualna informacija, pa ga je bilo zelo lahko najti v digitalni verziji.

Seveda se nisem mogla upreti (profesionalna deformacija pač), da ne bi najprej pregledala kolofona Destinacije, potem pa se zaradi njega in uživanja v res zelo urejenih ter krasnih krajih poglobila še v turistični pristop občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.


Z obiskovalci in domačini destinacije Rogla-Pohorje potuje časopis

Turistični časopis v tiskani in digitalni verziji izdaja Turistična Kooperativa Rogla-Pohorje z. b. o. Julija je izšla peta številka in urednica mag. Tjaša Kangler je ob izidu tako prijazno nagovorila bralce obiskovalce in občane, da njene besede v celoti navajam: 

»Z velikim veseljem Vas obveščamo, da je končno izšla peta številka časopisa Turistične destinacije Rogla-Pohorje, tokrat nekoliko kasneje kot običajno. Zaradi vseh sprememb in izzivov, ki jih je pred nas postavljal koronavirus COVID-19, smo kar nekaj časa pripravljali njegovo vsebino. Zaprtje občinskih mej, karantena, strah pred potovanji, opozorila naj ostanemo doma, da bomo lahko varno potovali jutri in še marsikaj je botrovalo temu, da je številka destinacijskega časopisa ugledala luč sveta šele sedaj, v sredini meseca julija 2020. Tokrat je pred vami v svoji poletni preobleki. Pripravili smo jo v tiskani in digitalni verziji. Z Vami bo po naši destinaciji potovala vse do konca novembra. Usmerjala vas bo, kako najbolje »raziskati, občutiti in užiti« ta prekrasen delček severovzhodne Slovenije in kako to storiti kar se da varno in odgovorno. Skrb za vaše zdravje in dobrobit naših ljudi je namreč v naši destinaciji, ki se ponaša tudi z znakom Slovenia Green&Safe, na prvem mestu. Časopis smo tudi tokrat ustvarili skupaj s kreativnimi posamezniki, domačini, turističnim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, združenimi v Turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Tokratna številka je usmerjena v naravo, v zelena doživetja, v odkrivanje skritih stezic in neodkritih biserov kulturne in naravne dediščine, posebno mesto daje človeku in njegovemu doživljanju sebe, drugih in narave, prinaša namige o najatraktivnejših poletno-jesenskih doživetjih, na čelu s tedenskim programom aktivnosti pod naslovom Zelena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje in paketi doživetij Moja Slovenija ter Pohorje 365 in še in še … Prelistajte jo in prisluhnite kako ponosno utripa pohorsko srce.«


Strategije in vizija jasno začrtane

Občine Zreče (6.400 prebivalcev), Slovenske Konjice (13.600), Vitanje (2.300) in Oplotnica (3.600) v letu 2015 niso imele dokumentov, ki bi sistematično načrtovali trajnostni razvoj in trženje turistične ponudbe za naslednje obdobje. Trendi v turizmu, izjemne naravne in kulturne danosti med Pohorjem in Dravinjsko dolino, zgrajene turistične kapacitete ter usmerjenost v zeleni turizem pa so narekovali potrebo po sistematičnem oblikovanju in trženju ponudbe ter gradnjo prepoznavnosti destinacije Rogla-Pohorje kot zelene celovito povezane destinacije. 

Na pobudo županov so zastavili  izdelavo strateških dokumentov razvoja in trženja turizma v občinah ter celovite turistične destinacije Rogla-Pohorje za obdobje 2017-2021. Potem je vse hitro, a tudi zelo temeljito steklo. Na lokalnem nivoju občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica so bile oblikovane projektne skupine občin, ki so soodločale ter soorganizirale aktivnosti v posamezni občini. Znotraj vsake občine so nastale tudi delovne skupine, ki so skrbele za prenos idej »od spodaj navzgor«. Vanje so bili vabljeni povezani predstavniki turističnega gospodarstva, kmetijstva, rokodelstva in obrti, kulture, izobraževanja, športa, sociale, gospodarskih podjetij in drugih institucij, ki so sooblikovali posnetek stanja, vizijo in cilje ter ukrepe za njihovo udejanjanje. Sledile so strokovne delavnice na terenu in destinacija Rogla-Pohorje je dobila več kot 200 strani obsežno strategijo, ki zaokroža destinacijo Rogla-Pohorje, sistematično opredeljuje načrtovanje razvoja in trženja turistične ponudbe v naslednjih petih letih, v obdobju 2017-2021 in hkrati podaja izhodišča razvoja in trženja zelene destinacije za naslednje petletno obdobje. V dokumentu ima pomembno mesto strategija komuniciranja. 

Destinacija Rogla-Pohorje je že oktobra 2016 stopila na skupno pot. Za pravno-formalno obliko organiziranosti upravljanja destinacije pa so čez pol leta ustanovili Turistično Kooperativo Rogla-Pohorje z. b. o. 

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021


V cvetju in zelenju

Ne vem, kako in koliko na življenje, gostoljubje občanov in turistično ponudbo na tej destinaciji vplivajo sprejeti dokumenti. Lahko pa rečem, da je potepanje v tem delu Slovenije (manj razvita regija kot Obalno-kraška) izredno prijazno in prijetno. Zdi se, da kraji kar tekmujejo med seboj, kje bo več cvetja, kako bodo lepo oziroma simbolno uredili krožišča. Ceste, pločniki in poti, tudi tam, kjer stoji zgolj nekaj hiš, so urejeni, lepe narave in drugih znamenitosti je na pretek. Turistične kmetije pa so sploh posebne zgodbe.

V Zrečah in na Rogli so bila na primer parkirišča povsem polna, zato je bilo nekaj tem časom primernih pomislekov, kakšna gneča nas čaka. A je različnih poti in možnosti za aktivnosti toliko, da je bila največja množica pravzaprav družina.

Skratka, na destinaciji Rogla-Pohorje sodelovanje med občinami, s participacijo občanov in drugih subjektov, z dobrim informiranjem in jasno vizijo, prinaša rezultate. Tudi po izkoriščenosti turističnih bonov so na primer pred istrskimi občinami. 

Naj več povedo fotografije v galeriji

Pot med krošnjami na Rogli

Osnovna šola v Zrečah, obdana z drevjem in športnimi igrišči

Cvetlična juha v eni najboljših turističnih kmetij v Sloveniji, pri Urški

Urejene poti, pločniki in pokošena trava v malih zaselkih

Pogled iz Resnika

Zreško jezero

Na farmi jelenov

Resnik

Slovenske Konjice

Vinogradi Zlatega griča

Stavbe v centru Slovenskih Konjic so opremljene z informativnimi tablami o svojem nastanku in pomenu

Krožišče v Slovenskih Konjicah

Mesta, ki so zmagovala na evropskem tekmovanju cvetočih mest

Središče Slovenskih Konjic

Turistična kmetija Urška
  • Deli objavo