Z obračanjem resnice po volilne točke

Bivši župan posledice lastnega spornega obnašanja iz preteklih let izkorišča za kritiko sedanjega. Njegovi nekdanji sodelavci v občini pa nič.


Po poročanju medijev  je na seji občinskega sveta, kjer so sprejeli proračun za naslednji dve leti, najbolj glasno razpravljal bivši župan Boris Popovič. Izrekel je kar nekaj kritik, ki niso upravičene. Glede na to, da že napoveduje svojo kandidaturo za župana in je potemtakem vsak njegov nastop volilna kampanja, naj občane in volivce spomnimo samo na dve.

Prvi primer: Zemljišče na Srminu

Bivši župan se je obregnil ob zadolževanje občine in dejal: »Namesto da zadolžujete občino, raje zaračunajte visok znesek za nadomestilo za zemljišče za gradnjo kamionskega terminala na Srminu«.

Veliko zemljišče na Srminu ima žal sporno preteklost in zapleteno prihodnost, za oboje pa je zaslužen Boris Popovič. Občina je 8 hektarov veliko zemljišče prodala leta 2007 na sporen način podjetju Serming in sojenje zaradi zlorabe položaja župana se je vleklo vrsto let. Brez zaključka je leta 2018 primer, kot večina Popovičevih, zastaral. Ves ta čas je bilo zemljišče zamrznjeno, Serming je moral v prisilno poravnavo.

Iz koprskega sodišča leta 2014 Foto: Tomaž Primožič

Tik pred volitvami pred dvema letoma je šla s strani občine komunalno opremljena parcela (tam je Serming načrtoval večji center s hotelom, poslovno trgovskim centrom, vodni park z akvarijem … ) v prodajo. Boris Popovič ni uveljavil predkupne pravice občine, čeprav bi ta lahko ustvarila celo pozitivno razliko v ceni, zlasti pa bi imeli ob Luki in obrtni coni pomemben prostor za nadaljevanje gospodarskega razvoja občine in ustvarjanje novih delovnih mest.

Novi lastnik več kot 9 hektarov zemljišča je postalo podjetje Adria Produkt, katerega namen je tam postaviti kamionski terminal, torej parkirišče za tovornjake. Komunalna oprema pa je za narejena za mnogo več kot to, in problem imata tako občina kot lastnik parcele. Občina bi uveljavila plačilo nadomestila za stavbno zemljišče v skladu z OPPN, lastnik kamionskega terminala pa bi plačal pač za to, kar je namen njegove dejavnosti. Torej neprimerno manj.

Nekdo, ki je 16 let ravnal negospodarno in neučinkovito ter povzročil dolgoročne probleme, zdaj poskuša soliti pamet in potvarjati dejstva z upanjem na splošno javno amnezijo in iz tega kovati celo politični kapital. Zvito ali sprevrženo?

Drugi primer: Osnovna šola na Škofijah

Podobno je pri osnovni šoli na Škofijah. Do leta 2010 je bilo po številnih apelih osnovne šole in krajanov končno ugotovljeno, da je šola neprimerna za pouk. Naročeni in plačani so bili projekti, pridobljeno gradbeno dovoljenje. V obrazložitvi proračuna za leto 2010 je dobesedno zapisano: »OŠ Škofije: v letu 2010 je predvideno plačilo že naročene projektne dokumentacije ter pričetek izvajanja investicije nadomestne gradnje objekta osnovne šole, saj obstoječi objekt tehnično ni več ustrezen. Z nadomestno gradnjo se bo tudi zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo. 

Proračunska načrtovana skupna vrednost investicije novogradnje OŠ Škofije v letih 2010 do vključno 2012 je bila 9.046.000 evrov, s tem da je bil načrtovan arhitekturno  enostaven objekt manjše kapacitete kot bo sedanja nova šola in celo brez kuhinje.


In kaj po desetih letih in kupu zapravljenega denarja za projekte, gradbeno dovoljenje in krpanje stare šole pravi bivši župan? »Gradnja nove šole na Škofijah je kaznivo dejanje. Stala bo več kot deset milijonov evrov, pri čemer boste porušili vse, kar smo v zadnjih letih tam že uredili z davkoplačevalskim denarjem.« Dejstvo je, da so za krpanja potrošili skoraj milijon davkoplačevalskega denarja, za različne predvolilne sličice olepšane šole pa še dodatne visoke stroške. Ob vsakem večjem nalivu pa v objekt še vedno teče voda.

Vse za moč in oblast

Kakšna sprenevedanja! Tudi prisotni na seji, od Vilme Milunovič do Timoteja Pirjevca z občine, pa od vseh bivših svetnikov KJN (tako prebežnikov kot zvestih) do bivše opozicije, ki vedo veliko o teh stvareh in so bili nekateri tudi soudeleženi pri vodenju te ozko interesne politike, na Popovičeve trditve niso imeli niti besede replike. 

Kako lahko molk in nerazščiščene zadeve za nazaj eskalirajo, zdaj kaže Popovičeva pobuda za referendum. Problem z Mandaričevim zemljiščem in načrti je zaradi spora zakuhal sam, zdaj pa še priliva olje na ogenj. Občani ga pač ne smejo pozabiti, potrebno je, kot kaže, nadaljevati z netenjem sporov med »našimi« in ostalimi, nagajati in uporabljati vsa preizkušena populistična sredstva, da ostaja prisoten. Nazaj hoče moč in oblast, nič manj.


  • Deli objavo