Že več let tesno sodelujem z Obrtno podjetniško zbornico

Obrtno podjetniška zbornica se sprašuje, ali bo po lokalnih volitvah v MOK za obrtnike in podjetnike kaj drugače


Območna obrtno podjetniška zbornica Koper združuje obrtnike in podjetnike z območja Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Pred lokalnimi volitvami so vsem županskim kandidatom zastavili vprašanje, kako bomo kot županja / župan sodelovali z njimi. Obrtniki in podjetniki se namreč srečujejo s številnimi težavami, ki jih lahko rešijo samo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, pri čemer izpostavljajo sedanji prometni režim v mestnem jedru, ki otežuje dostavo podjetnikom, strankam in dobaviteljem ter potrebo po ureditvi ustreznih parkirnih mest (kamionski terminal) za domicilne avtoprevoznike.

Pridobili so odgovore vseh kandidatov razen aktualnega župana. 

Moje dosedanje sodelovanje z Obrtno podjetniško zbornico

Z Obrtno podjetniško zbornico Koper sodelujem že več let. To je zlasti pomembno, ker sodelovanje med zbornico in MO Koper doslej ni bilo ustrezno. Zato sem redno obveščala z gradivom za občinski svet v posamičnih zadevah, pomembnih za člane zbornice kot na primer prometna strategija, izgradnja kamionskih terminalov, turistična strategija ... S povratnimi informacijami iz zbornice sem tako imela celovito sliko o dejanskem stanju v našem okolju in si s tem prizadevala v razpravah na OS za upoštevanje oziroma spremembe ali dopolnitve odlokov, projektov.

Delovno in sproščeno s člani OPZ (Vir: Koprske obrtne novice oktober in november 2018)

Načrti za naprej

Kot županja bom tesno sodelovala z OBZ. Skupaj z občinskimi strokovnjaki se bom udeleževala sestankov posameznih sekcij za hitrejše in boljše reševanje nakopičenih problemov, od prostorskih stisk, do subvencioniranja poslovnih prostorov ... Zbornica najbolje pozna posamezne dejavnosti, sodelovala je pri načrtih za izgradnjo obrtne cone Srmin in je vir stanja našega obrtništva, ki se mora razvijati in jo moramo v naši občini bolj spoštovati in in ji dati pomembnejše mesto od današnjega. Ponudila bom brezplačno pomoč pri izobraževanju članstva, povečala bom obseg štipendij za deficitarne poklice, ki jih zbornica zaznava. Na spletni strani občine bo posebna rubrika "Naše podjetništvo" z brezplačno promocijo obrtnikov članov zbornice, ki jih bo predstavljala in promovirala. Zbornica je pobratena s številnimi občinami in bo tako vez pri medsosedskem sodelovanju in razvijanju podjetništva preko meja ter prenosu dobrih praks na naše območje.

Javni razpisi bodo nudili enakopravne pogoje za vse potencialne prijavitelje, brez privilegijev. Zbornica bo redno obveščena in vključena v načrte občine, tako pri OPPN kot pri proračunskem načrtovanju in ostalih projektih.

Le s tesnim sodelovanjem lahko SKUPAJ ustvarjamo dodano vrednost.

S pogledi vseh kandidatov za županjo / župana v MO Koper, razen aktualnega župana, se lahko seznanite v novembrski številki glasila Obrtno podjetniške zbornice Koper:

1-KON-89-nov-NET.pdf


  • Deli objavo