Dr. Iztok Ostan

Aktivirajmo voljo in znanja krajanov za trajnosten in celovit razvoj naše občine. Naj bo naše vodilo dostojanstvo in spoštovanje sebe in sočloveka.


Rodil sem se v Bovcu. Leta 1959 smo se preselili v Koper – v Semedelo, kjer od takrat prebivam. V Kopru sem opravil osnovno šolo in gimnazijo. Na Univerzi v Ljubljani sem diplomiral iz ekonomije in doktoriral iz sociologije. 36 let sem učil na sedanji Fakulteti za pomorstvo in promet, od leta 2015 sem upokojen.Zaradi svojih hudih zdravstvenih težav sem se že pred desetletji začel študijsko ukvarjati s prehrano in si po 23 letih iskanja le ponovno pridobil zdravje. Objavil sem več znanstvenih člankov s tega področja, več knjig in mnogo poljudnih člankov. Še vedno brezplačno svetujem ljudem, ki se vsakodnevno obračajo name z vprašanji v zvezi s prehrano.

Politično sem se intenzivno angažiral le, ko je bilo po moji oceni to res potrebno. 

Prvič je bilo to sredi osemdesetih let preteklega stoletja, ko so oblastniki načrtovali izgradnjo termocentrale v Miljah in v Plominu. Bil sem med ustanovnimi člani takratne Ekološke sekcije pri Zvezi socialistične mladine v Kopru. S protesti smo dosegli, da so oba projekta takrat opustili.

Drugič je bilo ob koncu devetdesetih let, ko se je slovensko visoko šolstvo sistematično usmerilo v masovni dobičkonosni izredni študij. Ni šlo le za problem ekonomskega izkoriščanja študentov, pač pa za dekadenco kakovosti študija. Brez te pa je dolgoročno ogrožena konkurenčna sposobnost slovenskega gospodarstva in s tem obstoj slovenskega naroda. Le peščica na univerzi se je takrat uprla temu procesu. Po dveh letih in pol protestiranja pa je Univerza v Ljubljani podpisala (ob koncu mojega 46-dnevnega gladovnega protesta) akademski sporazum, s katerim se je med drugim zavezala, da bo omejila in regulirala izredni študij. To je potem tudi uresničila.

Nedostojanstvo in s tem poniževanje sočloveka in sebe samega razumem kot centralni problem bivanja sodobnega človeka v svetu in pri nas. To je tudi problem v Mestni občini Koper - zadnje poldrugo desetletje bolj kot kdajkoli doslej. Življenje, omejeno na zadovoljstvo ob »kosteh, ki jih vržejo oblastniki«, pa naj so te še tako bogate, ni vredno človeka. Poleg tega temelji uspešen sodobni razvoj na angažiranju znanj (tradicionalnih in novih) ter volje širokega kroga ljudi. Ta znanja imamo tudi v občini Koper – v vsaki krajevni skupnosti. Potrebno jih je angažirati za dobrobit in dostojanstvo vseh občanov. Zato sem se odločil, da podprem gibanje Skupaj, ki zagovarja aktiviranje volje in znanja krajanov za trajnosten in celovit razvoj naše občine.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo