Publikacija

Skupaj smo izdali publikacijo in jo razposlali na vsa gospodinjstva v MO Koper. Tu je na voljo v elektronski obliki.

SkupajPublikacija.pdf